Wat is MIG/MAG lassen? 

De namen MIG en MAG zijn een afkorting en staan voor: Metal Inert Gas & Metal Active Gas. MIG/MAG lassen wordt in de laswereld vaak als eenzelfde lasmethode gezien, toch is er een verschil tussen het MIG-lassen en MAG-lassen. Het verschil is het gas wat er wordt gebruik met het lassen. MIG/MAG lassen wordt gerekend tot de categorie 'elektrisch booglassen'.

Hoe gaat het MIG / MAG lassen in zijn werking? 

Bij het MIG-MAG lasproces wordt tijdens het lassen continu mechanisch een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het werkstuk wordt een plasmaboog gevormd. De draad dient enerzijds als elektrode en anderzijds smelt deze af en doet dienst als toevoegmateriaal. Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG lassen wordt inert gas gebruikt (bv. argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium). Bij MAG lassen wordt een actief gas gebruikt. (bv. Koolstofdioxide, CO2). 

De voordelen van MIG/MAG lassen:

Universeel toepasbaar

Breed inzetbaar bij verschillende materiaalsoorten en -diktes.

Goedkopere lasmethode

Voornamelijk wanneer het goedkopere CO2 als beschermgas wordt gebruikt (MAG), maar ook omdat het een snelle lasmethode is. Door de hogere neersmeltsnelheden en inschakelduur werkt het efficiënt en kostenbesparend.

Hoge lassnelheid

MIG / MAG lassen is heel geschikt om snel meters te maken. De draadspoel met toevoegmateriaal bevindt zich in het lasapparaat en de lasser bepaalt zelf de snelheid.

Prima laskwaliteit

Er is weinig kans op insluiting van verontreiniging, mits de lasparameters goed zijn afgesteld. Een goede boogspanning, warmtetoevoer, draadsnelheid en voortloopsnelheid zijn hierbij belangrijke factoren.

Goede bescherming tegen oxidatie

Door het afschermen van het smeltbad met een beschermgas, houd je de lasverbinding oxidevrij.

Allerlei lasposities mogelijk

Zolang het te lassen materiaal maar bereikbaar is met je toorts is het mogelijk om in alle posities te lassen. Extra voordeel hierbij is dat je geen extra hand gebruikt om lasdraad aan te voeren, zoals bijvoorbeeld bij TIG lassen het geval is.

De nadelen van MIG/MAG lassen:

MIG/Mag lassen is niet erg geschikt om in de buitenlucht te doen. Dit komt omdat de wind een ongunstige invloed heeft op de plasmaboog.

De apparatuur die nodig om MIG/MAG te lassen is behoorlijk omvangrijk. Er zijn gasflessen en lasdraadrollen nodig. Daarnaast is er een lastransformator nodig en draadtransportmechaniek.

MIG/MAG lassen zorgt voor lasspetters. Deze kunnen de las en de rest van het werkstuk voorzien van spetters die zich vasthechten aan het oppervlak. De lasspetters moeten, indien een glad oppervlak gewenst is, worden verwijdert doormiddel van een slijptol of een beitel. De lasspetters kunnen daarnaast ook gaten branden in de kleding van de lasser. Een lasser moet zichzelf beschermen met brandvertragende kleding.

Elektrisch booglassen 

MIG/MAG lassen behoort tot ‘elektrisch booglassen’. Elektrisch booglassen houdt in dat gelast wordt met een elektrische plasmaboog. Deze plasmaboog verhit het materiaal waardoor het te lassen materiaal aan elkaar kan vloeien. Bij de MIG/MAG lastechniek wordt gebruik gemaakt van een elektrode die langzaam afsmelt. Er is een constante spanning aanwezig. Dit is een vlakke horizontale stroombronkarakteristiek. MIG/MAG lassen verschilt van TIG lassen en ‘lassen met beklede blektrode’ omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van constante stroom. Dit is een vallende of verticale stroombronkarakteristiek. 

Bij MIG/MAG lassen wordt tijdens het lasproces voortdurend draad toegevoegd. Deze lasdraad wordt door de lastoorts aangevoerd en door de lasser gebruikt om de las te leggen. Er ontstaat tijdens het lassen een plasmaboog. De draad in deze plasmaboog vormt de elektrode en is eveneens het toevoegmateriaal voor het lasproces. Tijdens het lassen smelt het werkstuk en het toevoegmateriaal. Het beschermgas zorgt er voor dat het smeltbad wordt beschermd. Zonder beschermgas zou de elektrische plasmaboog het materiaal te veel verhitten waardoor het materiaal zou verbranden door de inwerking van stikstof en zuurstof in de omringende lucht. Doormiddel van een bepaalde druk op het smeltbad worden de materialen in elkaar omgesmolten. Wanneer het smeltbad uithard zitten de gelaste platen, buizen of profielen aan elkaar vast. De las is een niet uitneembare verbinding.

Verschil tussen TIG lassen en MIG lassen / MAG lassen:

Een groot verschil tussen MIG/MAG lassen en TIG lassen is de manier waarop de boog tot stand komt. Bij het MIG-MAG lassen wordt de lasboog tussen de lasdraad en het werkstuk getrokken. Daarnaast heeft de TIG lasmethode een langzamere lassnelheid. Bij MIG/MAG lassen wordt een constante spanning gebruikt (een zg. vlakke of horizontale stroombronkarakteristiek), in tegenstelling tot TIG-lassen en lassen met beklede elektrode, waar een constante stroom wordt gebruikt (een vallende of verticale stroombronkarakteristiek).
Heb je een vraag of mis je een product? Neem dan contact op met ons via Whatsapp of mail naar Info@AllesVoorLassen.nl

Populaire artikelen