De voordelen van TIG lassen:

Lasposities

TIG lassen kan in verschillende posities worden gedaan. Daarom kan het breed worden toegepast.

Verschillende metalen

Het TIG lasproces kan worden toegepast op vrijwel alle ferro- en non ferrometalen. Bepaalde metalen en plaatdiktes vereisen echter een ander lasproces wanneer factoren als tijd en snelheid een rol spelen.

Schoon lasproces

TIG lassen is een schoon lasproces waarbij geen lasspetters ontstaan die het zicht op de het lasproces belemmeren. Het feit dat er geen lasspetters ontstaan zorgt er daarnaast voor dat het werkstuk niet wordt aangetast en bevuild met lasspetters die moeten worden verwijdert. Nabewerking bij het TIG lasproces is eigenlijk niet nodig.

Nauwelijks lasdampen

Bij TIG lassen ontstaan nauwelijks lasdampen. Dit is gunstig voor de gezondheid van de lasser. Toch zal ook bij het TIG lasproces voldoende apparatuur aanwezig moeten zijn om de schadelijke dampen af te zuigen. Ook een klein beetje lasdamp brengt schade toe aan de gezondheid van de lasser. Het feit dat er weinig lasdamp aanwezig is bij TIG lassen moet er niet toe leiden dat men afzuiging achterwege laat.

De toevoegsnelheid

Het lastoevoegmateriaal wordt handmatig aangebracht in het smeltbad. Daardoor is de snelheid waarmee het wordt toegevoegd te bepalen door de lasser zelf. Er kan gekozen worden voor weinig toevoegmateriaal voor dunne vloeilassen of meer toevoegmateriaal voor wat dikkere lassen. Dit is afhankelijk van de dikte van het materiaal dat gelast moet worden en de instelling van het lastoestel.

Kwalitatief hoogwaardige las

Met TIG lassen kan een hoge laskwaliteit worden gerealiseerd. Dit komt doordat de lasser invloed heeft op het smeltbad en het lasproces langzaam verloopt. De verschillende lasparameters kunnen onafhankelijk worden geoptimaliseerd. Ook de kans op insluitsels is klein bij dit lasproces.

De nadelen van TIG lassen:

Ervaring

TIG lassen is een complex lasproces en dat heb je niet snel geleerd. Er is veel ervaring voor nodig om een goede TIG lasser te worden.

Warmte inbreng

De warmte inbreng tijdens het TIG lasproces is hoog. Hierdoor kunnen dunne platen en werkstukken kromtrekken tijdens het lassen. Een lasser moet over veel ervaring beschikken om dit kromtrekken effectief tegen te gaan.

Kostbaar

TIG lassen is een kostbaar lasproces. Dit komt door de toepassing van inerte gassen. Deze edelgassen zijn kostbaarder dan actieve gassen. Daarnaast neemt het lasproces veel tijd in beslag waardoor de lasser zijn uren moeten worden terugverdient. Ook de apparatuur zoals de regelelektronica brengt kosten met zich mee.

Langzaam

TIG lassen is een langzaam lasproces. Wanneer tijd en snelheid een belangrijke rol spelen tijdens het lasproces is TIG lassen minder geschikt. Ook voor het vullen van grote naden tussen platen en gaten in een werkstuk is TIG lassen minder geschikt dan andere lasprocessen.

Hoe gaat het TIG lassen in zijn werking?

Er wordt bij dit lasproces gebruik gemaakt van een elektrode die niet afsmelt. De elektrode is gemaakt van wolfraam. Wolfraam is in het Engels tungsten, vandaar de ‘T’ in de afkorting. Aan het wolfraam word soms een klein percentage van andere stoffen toegevoegd om de kwaliteit van de lasboog te optimaliseren. De TIG lasser moet zelf het smeltbad goed in de gaten houden en handmatig toevoegmateriaal in het smeltbad aanbrengen.

Inert gas

Bij TIG lassen wordt gebruik gemaakt van een inert gas dit wordt ook wel een edelgas genoemd. Er zijn verschillende inerte gassen die gebruikt kunnen worden voor TIG lassen. Inerte gassen zijn vaak kostbaar en daarom wordt in de praktijk vaak voor het goedkoopste inerte gas gekozen. Soms wordt gelast met helium maar meestal met argon. Dit is een inert gas omdat het niet sterk reageert op de inwerking van vrijwel alle chemicaliën. Bij actieve gassen reageert het gas wel op de inwerking van chemicaliën en andere stoffen en wordt het materiaal door de ontstane reactieve stoffen aangetast. Het feit dat dit niet gebeurd bij het inerte gas in het TIG lasproces zorgt er voor dat het materiaal tijdens het TIG lasproces niet wordt aangetast.

Wat is het verschil tussen AC/DC en DC? 

AC/DC Wisselspanning 
U heeft een AC/DC lasapparaat nodig wanneer u zelf oxiderende zachte metalen, zoals magnesium en aluminium wilt kunnen lassen. Met AC wisselt de cyclus tussen de positieve en de negatieve helften. De wisselstroom (AC = Alternating Current) doorbreekt de oxidelaag die ontstaat bij het lassen van aluminium. 
DC lassen Gelijkspanning 
DC lasnaden zijn vereist voor het lassen van harde metalen, zoals bijvoorbeeld staal en roestvrij staal. 
Wanneer u dus naast staal of roestvrijstaal materialen wilt lassen zoals aluminium kunt u het beste voor een AC/DC TIG lasapparaat kiezen.

TIG lassen levert kwaliteit 

Vanwege het beschermingsgas en het handmatig aanbrengen van lastoevoegmateriaal kan een hoge laskwaliteit tot stand worden gebracht. De kwaliteit van TIG lassen zit voornamelijk in de lasser zelf. Een vaardige lasser kan met het TIG lasproces kwaliteit leveren. Hij moet daarvoor het lasapparaat goed instellen en de snelheid van het lassen en het aanbrengen van lastoevoegmateriaal goed op elkaar afstemmen. Daarnaast heeft de TIG lasser voortdurend twee handen nodig tijdens het lassen. Met één hand houdt hij de toorts vast en met de andere hand brengt hij het lastoevoegmateriaal aan. Hierdoor kan hij niet twee handen gebruiken om de lastoorts extra te ondersteunen. TIG lassers bedenken in de praktijk vaak verschillende trucjes om hun handen steun te geven tijdens het lassen. De lastoorts moet namelijk op een bepaalde afstand van het werkstuk blijven. Wanneer er verschillen ontstaan in de afstand tot het werkstuk heeft dat invloed op het lasproces en de kwaliteit van de las.

Waarvoor is het TIG lasproces geschikt?

TIG lassen is zoals eerder genoemd een tijdrovend lasproces. Daarnaast kan een kwalitatief hoogwaardige las worden gelegd. Door deze eigenschappen is TIG lassen vooral geschikt voor aluminium en hooggelegeerd staal zoals roestvast staal. Wanneer dunne laaggelegeerde platen gelast moeten worden is het TIG lasproces ook geschikt. Dit heeft te maken met de nauwkeurigheid van het lasproces en lage lassnelheid die bij het TIG lassen wordt toegepast. Hierdoor kunnen dunne platen nauwkeurig aan elkaar worden gelast. Er moet dan wel rekening worden gehouden met de warmte inbreng die voor het kromtrekken van het werkstuk kan zorgen. Bij specialistisch leidingwerk wordt ook vaak gebruik gemaakt van TIG lassen. Hierbij valt te denken aan leidingen voor de zuivelindustrie. De doorlas in de leiding is door het nauwkeurige TIG lasproces beter waardoor er geen randen in de leiding ontstaan waar bacteriën zich achter kunnen hechten. Bij dikke leidingen wordt soms de grondlaag met TIG gelast en de overige laslagen met MIG/MAG omdat het laatstgenoemde lasproces beduidend sneller verloopt.

Verschil tussen TIG lassen en MIG lassen / MAG lassen:

Een groot verschil tussen MIG/MAG lassen en TIG lassen is de manier waarop de boog tot stand komt. Bij het MIG-MAG lassen wordt de lasboog tussen de lasdraad en het werkstuk